លោក អ៊ាក គារី

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលសាលា

លោក​ អ៊ាក​ គា​រី​ បាន​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៩១​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ លោក​ អ៊ាក​ គា​រី​ បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ពត៌មាន​វិទ្យា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១២​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​។ នៅ​ថ្ងៃទី២៣​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៣​ លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​ងារ​នៅ​ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ ក្នុង​តួនាទី​ជា​ លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​។ ​ដោយ​យោង​ទៅលើ​សមត្ថភាព​ការងារ​ ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ តស៊ូ​អត់ធ្មត់​ សកម្ម​ក្នុង​ការ​បំពេញការងារ​ នឹង​រួមចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផ្នែក​លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​។លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តួនាទី​ពី​លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​​ទៅជា​អនុប្រធាន​ផ្នែក​លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខា​ម៉ៅសេទុង​ នៅ​ថ្ងៃទី០១​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៨​។

ក្រោយមក​ទៀត​លោក​ក៏​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តួនាទី​ជា​ ប្រធាន​ផ្នែក​លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខា​ផ្សារថ្មី​ រហូតដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ​។ គោលបំណង​ផ្នែក​លេខាធិការ​កម្មវិធី​សិក្សា​ គឺ​ដើម្បី​បំពេញ​សេវាកម្ម​ទូទៅ​សម្រាប់​តម្រូវការ​រៀន​ និង​បង្រៀន​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ និង​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ខ្ពស់​ ជាពិសេស​ការរៀបចំ​ឯកសារ​គតិ​យុត្តិ​ផ្សេង​ៗដែល​ជា​តម្រូវការ​របស់​ការិយាល័យ​អប់រំ​ខណ្ឌ​ មន្ទីរអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​នាយកដ្ឋាន​ចំណេះ​ទូទៅ​ឱ្យ​ស្របតាម​ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់​គុណវុឌ្ឍិ​ជាតិ​។