ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩!

ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនូវ QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ StopCOVID” នៅតាមច្រកចេញចូលគ្រប់សាខាទាំងអស់នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ សាលាតម្រូវឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិក និងសាធារណជនទាំងអស់ ដែលធ្វើដំណើរចេញចូលបរិវេណនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ធ្វើការស្កេន QR Code “ទប់ស្កាត់ កូវីដ-១៩” នេះឱ្យបានគ្រប់គ្នា។

ពិធីលៀងសាយភោជន

ពិធីលៀងសាយភោជន សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២   សូមចុចលើតំណរខាងក្រោមដើម្បីចូលទីកាន់កម្រងរូបភាព https://www.facebook.com/aisaa.mjqeducation/videos/967595457114786