សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរួមចំណែកមួយភាគធំក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនេះផងដែរ ដោយសាលាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងបណ្តុះបណ្តាលសិស្សដោយឈរនៅលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនគឺ “គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម” ព្រមទាំងមានចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មច្បាស់លាស់តាមច្បាប់អប់រំទាំងផ្នែកចំណេះដឹង សីលធម៌ និងសុជីវធម៌ពិតប្រាកដ។ read more

លោក ពៅ ភក្តី

នាងខ្ញុំ​ពិតជា​មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​សម្រាប់​ការចូលរួម​គាំទ្រ​ សហការ​ពីសំណាក់​លោក​ លោកស្រី​ដែល​ជា​មាតា​ បិតា​ ឬអ្នកអាណាព្យាបាល​ដែល​តែងតែ​ពេញចិត្ត​ ហើយ​ជឿជាក់​លើ​សេវាកម្ម​ គុណភាព​ និង​វិន័យ​របស់​សាលារៀន​យើង​កន្លងមក​រហូតដល់​បច្ចុប្បន្ន​។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ជឿជាក់​របស់​លោកអ្នក​ ក្រុមការងារ​យើង​ក៏​រឹតតែ​មាន​កម្លាំងចិត្ត​បន្ត​ព្យាយាម​ និង​អភិវឌ្ឍ​ លើ​គ្រប់​ផ្នែក​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​។ read more

លោកស្រី ឥន សូហ្វីយ៉ា