អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ទម្លាប់សាមញ្ញទាំងនេះ អាចជួយឱ្យយើងមានអាយុវែង” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : គុណ ភ័ត្រ្តា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ទម្លាប់សាមញ្ញទាំងនេះ អាចជួយឱ្យយើងមានអាយុវែង” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : គុណ ភ័ត្រ្តា #MJQE#AmericanInterconSchool ការថែទាំសុខភាពគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្នាគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានដិតដល់។…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ៖ “បទពិសោធបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើឱ្យដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ទូច បញ្ញា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ៖ “បទពិសោធបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើឱ្យដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ទូច បញ្ញា #MJQE#AmericanInterconSchool ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេស ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនរួចរាល់ហើយមុនពេលថ្ងៃធ្វើដំណើរមកដល់…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ឧបករណ៍ GPS សម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់ អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សែម ពេជ្រ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ឧបករណ៍ GPS សម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់ អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សែម ពេជ្រ #MJQE#AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ៖ “កន្លែងកម្សាន្តល្បីៗនៃទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សំ សក្កដា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ៖ “កន្លែងកម្សាន្តល្បីៗនៃទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សំ សក្កដា #MJQE#AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជះឥទ្ធិពលលើសុខភាពយ៉ាងណា?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ី ប៊ុនលី

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជះឥទ្ធិពលលើសុខភាពយ៉ាងណា?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ី ប៊ុនលី #MJQE#AmericanInterconSchool ប្លាស្ទិក…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ ក្រោមប្រធានបទ “ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : លុក វណ្ណារុណ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ ក្រោមប្រធានបទ “ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : លុក វណ្ណារុណ #MJQE#AmericanInterconSchool សង្គមបច្ចុប្បន្នយើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាការងារ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រវត្តិនៃការរកឃើញថាមពលអគ្គិសនី អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឡេង សុខអេង

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រវត្តិនៃការរកឃើញថាមពលអគ្គិសនី អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឡេង សុខអេង #MJQE#AmericanInterconSchool អគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស ព្រោះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដើរដោយចរន្តអគ្គិសនីមិនថានៅក្នុងគេហដ្ឋាន…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត និងការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីនៃការកម្សាន្តក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ាក គារី

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត និងការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីនៃការកម្សាន្តក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ាក គារី #MJQE#AmericanInterconSchool តាំងពីយូរណាស់មកហើយ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព និងរបៀបរស់នៅ ក្រោមប្រធានបទ “គន្លឹះ៤យ៉ាងបង្កើនភាពរីករាយដល់ខ្លួនឯង ទោះនៅតែម្នាក់ឯងក៏ដោយ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សុខ សូនីដា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព និងរបៀបរស់នៅ ក្រោមប្រធានបទ “គន្លឹះ៤យ៉ាងបង្កើនភាពរីករាយដល់ខ្លួនឯង ទោះនៅតែម្នាក់ឯងក៏ដោយ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សុខ សូនីដា #MJQE#AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ និងប្រពៃណី ក្រោមប្រធានបទ “ប្រវត្តិសិល្បៈ អាយ៉ៃ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ផេង ឧត្តម

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ និងប្រពៃណី ក្រោមប្រធានបទ “ប្រវត្តិសិល្បៈ អាយ៉ៃ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ផេង ឧត្តម #MJQE#AmericanInterconSchool…