ផ្នែកថែទាំ និងផលិតកម្ម

ផ្នែកថែទាំ និងផលិតកម្ម ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ បច្ចុប្បន្ន ផ្នែកនេះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាង សំខាន់ក្នុងការថែទាំអគារ និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗ ដើម្បីរក្សាបាននូវ គុណភាព សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព និងសោភ័ណ្ឌភាពអគារ ស្របតាមតម្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកអាណាព្យាបាល។ លើសពីនេះ ផ្នែកថែទាំ និងផលិតកម្ម  មានក្រុមការងារ ផលិតសម្ភារប្រើប្រាស់ គ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់សាលាដ៏សម្បូរបែប និងស្តង់ដាអប់រំ។

ផ្នែកថែទាំ និងផលិតកម្មមានសេវាកម្មដូចតទៅ៖
  • សំណង់ស៊ីវិល
  • គំនូរ និងរចនា
  • ការថែទាំអគារ គ្រឿងសង្ហារិម សម្ភារសិក្សា ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗ
  • អគ្គិសនី
  • ប្រព័ន្ធទឹក
  • ម៉ាស៊ីត្រជាក់
  • ម៉ាស៊ីនភ្លើង
  • ចម្លាក់
  • ផលិតគ្រឿងសង្ហារិម សម្ភារសិក្សា និងឧបករណ៍កែឆ្នៃគ្រប់ប្រភេទ