ផ្នែកសាងសង់ និងរចនា

ផ្នែក​សាងសង់​ និង​រចនា​ ដែល​ហៅ​កាត់​ថា​ “វី​ឃែត​” (VCAD​) គឺ​ជា​ឌី​វី​សិន​មួយ​ដែល​ធំជាង​ គេ​បង្អស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ម៉េ​ងលី​ ជេ​. គួច​ អេ​ឌ្យូ​ខេ​សិន​ ដែល​មាន​បុគ្គលិក​ជាង៣០០នាក់​ដែល​កំពុង​ផ្តល់​ សេវាកម្ម​ច្រើន​ប្រភេទ​រួមមាន​ គ្រប់គ្រង​គម្រោង​សាងសង់​អគារ​សាលា​ ប្លង់​ស្ថាបត្យកម្ម​ ការថែទាំ​អគារ​ និង​ផលិតកម្ម​ សុវត្ថិភាព​បរិវេណ​សាលា​និង​សាធារណៈ​ អនាម័យ​ គ្រប់គ្រង​កាកសំណល់​ ការថែទាំ​ និង​កំចាត់​សត្វល្អិត​ ការ​ថែ​សួន​ គំនូរ​ ចម្លាក់​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​អគារ​។ល។

ផ្នែក​សាងសង់​ និង​រចនា​ ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ប្រកបដោយ​ជំនាញ​ និង​វិជ្ជា​ ជីវៈ​ច្បាស់លាស់​ដើម្បី​សម្រួលការ​ពង្រីក​ និង​ដំណើរការ​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ចក្ខុវិស័យ​ និង​បេសកកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សម្រេច​បាន​ប្រកបដោយ​និរន្តរ៍​ភាព​។