អត្ថបទព័ត៌មានស្តីអំពីការអប់រំសុខភាព៖ ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្តបង្កើនសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ” អត្ថបទដោយ : ប៊ុត សត្យា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីអំពីការអប់រំសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្តបង្កើនសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ” អត្ថបទដោយ : ប៊ុត សត្យា #MJQE #American Intercon School តើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាអ្វី? អ្វីដែលមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេ អាចជាកូនសោសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់យើង។ ពោះវៀន ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៃពោះវៀនគឺពោះវៀនធំ វាអាចមានឈ្មោះច្រើន ប៉ុន្តែតួនាទីនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺតែមួយ គឺកិនអាហារដែលយើងញ៉ាំ និងជួយរាងកាយស្រូបយកអាហារូបត្ថម្ភ។ ហេតុអ្វីបានជាការថែទាំប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានសារៈសំខាន់? ជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ហើយប្រហែលដោយសារតួនាទីបែងចែកអាហារូបត្ថម្ភដល់រាងកាយ ពោះវៀនក៏បានចូលរួមក្នុងមុខងារដំណើរការផ្សេងៗរបស់រាងកាយ។ ក្នុងន័យនេះ សុខភាពរាងកាយ ត្រូវពឹងផ្អែកលើសុខភាពរបស់ពោះវៀន នៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយរបស់ពោះវៀនមានសុខភាពល្អ រាងកាយរបស់យើងទាំងមូល ក៏មានសុខភាពល្អផងដែរ។ • សុខភាពពោះវៀន គឺជាកូនសោនៃសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ នៅពេលដែលអ្នកមានពោះវៀនសុខភាពល្អ ជាលិកាស្រទាប់ខាងក្នុងនៃពោះវៀននឹងមានកម្លាំងខ្លាំង និងមានបាក់តេរីល្អសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាព។ ដូចនេះ តួនាទីនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នក ពិតជាមានភាពល្អប្រសើរច្រើន។ អ្នកបានជួបបញ្ហាឈឺក្រពះ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបន្តិចបន្តួចនឹងមានចលនាពោះវៀនជាប្រចាំ។ ពោះវៀនដែលមានសុខភាពល្អ ក៏មានន័យថាអ្នកមិនអាចកើតជំងឺរលាកពោះវៀន (IBS) និងជំងឺគ្រុនពោះវៀនផងដែរ។ • សុខភាពរបស់ពោះវៀន ត្រូវពឹងផ្អែកលើកម្លាំងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ អ្នកអាចមិនដឹងអំពីបញ្ហានេះ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពោះវៀន។ មនុស្សដែលមានពោះវៀនល្អ និងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អ បានផ្ដល់កម្លាំងដល់រាងកាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគក្នុងពេលកើតជំងឺ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី…